Kursy i szkolenia dla pielęgniarek i położnych

 

     W ramach Centrum Medycznego "Erkade" działa komórka zajmująca się szkoleniami i kursami dla PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Organizujemy szkolenia i kursy, na które jest największe zapotrzebowanie rynkowe. W ramach prowadzonych zajęć staramy się przekazać nowoczesną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu danej dziedziny. Współpracujemy z doswiadczonymi i wykształconymi pielęgniarkami, które gwarantują wysoki poziom merytoryczny organizowanych przez nas zajęć w ramach kursu.

      Wszystkie programy ramowe naszych kursów są zatwierdzone, zaakceptowane i bardzo wysoko oceniane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, jesteśmy również wpisani w rejestr podmiotów mogących prowadzić szkolenie pielęgniarek na terenie Małopolskiej Ogręgowej Izby Piejęgniarek i Położnych, co można sprawdzić pod adresem http://www.moipip.org.pl/media/doc/RPPKPPiP.pdf

 

     Zachęcamy także Szanowne Koleżanki Pielęgniarki i Położne do przysyłania nam sugestii, co do zapotrzebowania na kursy i szkolenia specjalizacyjne. W ramach naszych możliwości postaramy się sprostać Waszym oczekiwaniom i zorganizować wybrane przez Was kursy i szkolenia.

 

Obecnie proponowane kursy kwalifikacyjne:

  1. PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK  
  2. POŁOŻNICTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH 

 kursy specjalistyczne:

  1. kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia porodu w wodzie dla położnych 
  2. kurs leczenia ran