W ramach usług w domu pacjenta zapewniamy również opiekę nad chorym. Naszym celem jest opieka nad pacjentem, ale też pomoc rodzinie, która nie zawsze dysponuje czasem i wiedzą, aby odpowiednio zaopiekować się chorym. Pielęgniarka lub opiekunka może pojawiać się u Państwa w ramach doraźnej lub stałej opieki.

 

Proponujemy następujące formy opieki:

  • opieka całodobowa,
  • opieka kilka godzin na dobę,
  • doraźne wizyty.

 

Gwarantujemy profesjonalną opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego.