W ramach kontraktu z NFZ świadczymy usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Usługi te są BEZPŁATNE dla osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Opieka długoterminowa, jest to opieka nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi lub unieruchomionymi z powodu urazu, które przebywają w domu, a ich stan ogólny wymaga świadczeń pielęgniarskich, ale dyskwalifikuje do leczenia szpitalnego.
Aby w najlepszym stopniu zadbać o potrzeby pacjenta pielęgniarka opieki długoterminowej swoje zadania realizuje przy współpracy z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ (rodzinną dawniej środowiskową).

Dowiedz się, jak się zarejestrować …

 

Informacje o opiece długoterminowej

Zadzwoń: 531 607 605
Wykonywane zabiegi:
 • edukacja zdrowotna osób objętych opieką, ich rodzin i opiekunów,
 • pielęgnacja całego ciała (doradztwo w stosowaniu odpowiednich środków),
 • opieka nad ranami przewlekłymi (odleżyny): dobór odpowiednich opatrunków specjalistycznych, ich zmiana, stosowanie odpowiednich środków dezynfekcyjnych,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osoby objętej opieką, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i funkcjonowania w domu,
 • nauka karmienia przez sondę żołądkową lub przetokę,
 • porady w zakresie diety pacjenta leżącego,
 • pielęgnacja stomi (przetoki),
 • założenie i wymiana cewnika u kobiet, (cewnik u mężczyzn wymienia lekarz POZ),
 • pielęgnacja rurki tracheostomijnej (z nauką poprawnego odsysania),
 • kroplowe wlewy dożylne (do maksymalnie 500 ml),
 • pomiar parametrów i nauka prawidłowego wykonania pomiarów (ciśnienie tętnicze, tętno, glukoza przy pomocy glukometru),
 • wykonanie iniekcji w trakcie wizyty, nauka iniekcji zastrzyków przeciwzakrzepowych i insuliny,
 • pomoc w myciu pacjenta,
 • ćwiczenia bierno – czynne wykonywane w łóżku np. w trakcie pielęgnacji.
Nasze pielęgniarki mają za zadanie obserwować pacjentów, którzy objęci są pielęgniarską opieką długoterminową domową, aby zauważyć potencjalne objawy niepożądane, zapobiegać im i w porę wdrożyć odpowiednie postępowanie i profilaktykę. Jednakże oczekujemy od rodzin pacjentów pełnej współpracy nad pielęgnacją pacjenta, aby było możliwe pełne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pielęgniarki, ważne jest zastosowanie się do jej zaleceń.