Rejestracja do BEZPŁATNEJ pielęgniarskiej opieki długoterminowej odbywa się telefonicznie, bądź osobiście w Centrum Medycznym ERKADE os. Szkolne 9 w Krakowie. Należy dostarczyć do nas oryginał skierowania oraz skali Barthel (drogą pocztową, bądź osobiście), na tej podstawie pacjenci mają prawo ubiegać się o ten rodzaj świadczeń.

  • Skierowanie może wypełnić lekarz prowadzący wypisujący chorego ze szpitala lub lekarz POZ (rodzinny). Skierowanie można pobrać tutaj…
  • Skala barthel, powinna być wypełniona przez pielęgniarkę POZ (środowiskową) i opatrzona jej pieczątką i pieczątką lekarza kierującego. Formularz skali barthel można pobrać tutaj…

W przypadku braku miejsc, wpisujemy pacjetów na tzw. listę oczekujących (szacując potencjalny okres oczekiwania).

Podczas pierwszej wizyty pielęgniarki, poprosimy o oryginał skierowania i skali barthel oraz o dokument poświadczający ubezpieczenie. Ponownie zostanie wykonana skala barthel, aby ocenić czy pacjent dalej kwalifikuje się do opieki długoterminowej. Pielęgniarka założy dokumentację medyczną, która będzie prowadzona, aż do ustania opieki.

zadzwoń po więcej informacji

tel. 531 607 605

Wyślij numer - oddzwonimy