1. Czy za opiekę długoterminową muszę zapłacić?
NIE. Jest to opieka finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w całości, zatem pacjent nie ponosi jej kosztów. Przysługują 4 wizyty w tygodniu, a w medycznie uzasadnionych przypadkach może być ich więcej o czym poinformuje Państwa pielęgniarka.

2. Kiedy i komu przysługuje taka opieka? I jakie są wymagane dokumenty?
Przysługuje osobom, które są przewlekle chore, unieruchomione z powodu urazu lub przewlekłej choroby.
Potrzebne dokumenty: skierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej, domowej wystawiane przez lekarza POZ lub lekarza prowadzącego w szpitalu i wykonana przez pielęgniarkę POZ (dawniej środowiskową) skala barthel, której wynik jest mniejszy niż 40 punktów.

3. Czy pielęgniarka sprząta lub robi zakupy w domu?
NIE. Tym zajmują się siostry PCK lub opiekunki, a przede wszystkim rodzina. Pielęgniarka wykonuje czynności związane z zawodowymi kwalifikacjami.

4. Czym zajmuje się pielęgniarka przychodząc do domu?
Wykonuje czynności według wcześniej ustalonego planu, takie jak: opatrunki na ranach, odleżynach, owrzodzeniach, zakładanie zgłębnika (sondy), pielęgnacja przetoki, założenie i usunięcie cewnika (jedynie u kobiet), płukanie pęcherza moczowego, pielęgnacja rurki trachostomijnej, kroplowe wlewy dożylne, iniekcje itp. Obserwuje i ocenia ryzyko odleżyn. Udziela porad i edukuje pacjenta i jego rodzinę np. w zakresie żywienia w zależności od potrzeb pacjenta.

Masz pytanie ? - Odpowiemy